Funktionella kvasikristaller

Syftet med projektet är att utforska unika egenskaper i kvasikristaller som kan kopplas till deras specifika struktur. De magnetiska och elektroniska egenskaperna som nyligen har hittats i kvasikristaller av Tsai-typ är av särskilt intresse.

Om projektet

Nyupptäckta material skulle bredda horisonten för nya applikationer i exempelvis data- och energilagring. Dessutom kommer projektet att leda till utveckling av ny infrastruktur som möjliggör mätningar vid extremt låga temperaturer och höga tryck.

Forskningen sker inom fem olika aktuella områden där alla arbetar mot huvudmålet som är att radikalt expandera antalet kända kvasikrystaller genom innovativa syntesmetoder och kombinationer av noggrant utvalda metaller.

Ambient pressure synthesis - Cesar Pay Gómez
High pressure synthesis - Ulrich Häussermann
Atomic structure - Cesar Pay Gómez
Non Fermi liquid properties - Lazor, Mathieu and Rydh
Magnetic structure - Deen and Henelius

Projektet stöds av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.